Adam Kałużniacki, właściciel w AKA Nadzory Budowlane

Tatiana pomogła mi w działaniach marketingowych, których potrzebowałem na początku prowadzenia biznesu. Zorganizowała profesjonalną sesję zdjęciową, skoordynowała współpracę z programistą przy tworzeniu strony www, przygotowała teksty na stronę oraz do broszury firmowej. Zespół BEST PR lubię za to, że pracują nie tylko z dużymi korporacjami – świetnie wczuwają się też w potrzeby i możliwości mniejszych firm i startup’ów.