Andrea Boeri, Country Manager Germany and Poland at Prelios

Prelios

Tatiana organized for Prelios the Grand Opening of our office in Warsaw, in March 2016. She planned and supervised this event very professionally. In my 30 year international work experience, this was one the best prepared corporate events, thanks to Tatiana’s creativity, passion and attention for details.

/

Tatiana zorganizowała Wielkie Otwarcie naszego biura Prelios w Warszawie w marcu 2016. Zaplanowała i profesjonalnie nadzorowała organizację tego eventu. W moim 30-letnim międzynarodowym doświadczeniu zawodowym, była to jedna z najlepiej zorganizowanych imprez firmowych, dzięki kreatywności Tatiany, jej pasji i koncentracji na szczegółach.