Cromwell Property Group

Agencja BEST PR przygotowała udział Cromwell Property Poland w tragach branżowych ReDi w czerwcu 2017 r. Zaprojektowała i wydrukowała dla nas prezentację, foldery reklamowe oraz rollup. Zadbała też o aranżację naszego stanowiska targowego, włącznie z takimi detalami jak dekoracja kwiatami czy zorganizowanie słodkich upominków dla odwiedzających. Jesteśmy bardzo zadowoleni z kreatywności ekspertów BEST PR, ich poczucia estetyki i wysokiej odpowiedzialności za podejmowane działania. Mamy nadzieję na dalszą równie udaną współpracę.