Mark Twomey, Partner w TARA HRC

TARA HR CONSULTING

Tara HRC has been working with Tatiana for over 6 years, she was the first person to really open our eyes to the importance of having a good PR person. The growth of our company over the last 6 years has been significant, and I don’t think this level of growth would have been possible without the market visibility which Tatiana gave us.
Tatiana is not only a fantastic personality to work with, she gives you an honest professional approach. Although Tatiana works with us in an outsourced capacity we see her as very much part of our team. We invite her to our ideas and planning meetings as we feel her input to these matters is invaluable.

I couldn’t recommend her highly enough.

/

Tara HRC współpracowała z Tatianą przez 6 lat, to ona była pierwszą osobą, która otworzyła nam oczy na to, jak ważna jest współpraca z odpowiednim ekspertem do spraw PR. Rozwój firmy w ciągu ostatnich sześciu lat był znaczny i nie sądzę, by ten poziom wzrostu był możliwy bez widoczności na rynku, którą dała nam Tatiana.
Tatiana jest nie tylko fantastyczną osobą do współpracy, jest także profesjonalna i ma uczciwe podejście do pracy. Choć Tatiana współpracuje z nami jako doradca zewnętrzny traktujemy ją jak członka zespołu. Bierze udział w wielu naszych wewnętrznych spotkaniach, ponieważ czujemy, że jej wkład jest nieoceniony.

Nie mógłbym polecić jej bardziej.